Tietoturva- ja Asiakasrekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §, Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 23.5.2018

Rekisterinpitäjä
SS Power Oy
Rentontie 7
43100 SAARIJÄRVI
puh. 050 5354106, email: info@voimaharjoittelu.fi
Y-tunnus: 1858570-5

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sakari Selkäinaho
Rentontie 7, 43100 SAARIJÄRVI     
puh: 050 5354106, email: info@voimaharjoittelu.fi

Rekisterin nimi
Sportkraft verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteiden hoito.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaasta seuraavat tiedot: Nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero. Lisäksi säilytämme asiakkaan tilaushistorian maksimissaan kahden vuoden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas syöttää itse tietonsa järjestelmäämme joko rekisteröityessään tai tilatessaan tuotteita.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojaus
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tietojen tarkistus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa. Jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa useammin, olemme oikeutetut perimään korvauksen tietojen antamisesta.